Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej

23-26 września 2021 – „Sacrum i przyroda” na Słowacji (Snina). 24 i 25 udział w międzynarodowym sympozjum wraz z wycieczką zaproponowaną przez organizatorów Greckokatolicki Fakultet Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie. W pozostałych dniach wycieczki zaplanowane przez nasze Koło.

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących terminów

W związku ze stanem pandemii spotkania i wyjazdy zostały znacznie ograniczone.

Copyright © 2021 Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej