Do pobrania

10 przykazań przewodnika po sakralnych obiektach

Kodeks etyczny przewodnika PTTK

Przyjęty uchwałą Komisji Przewodnickiej ZG PTTK w dniu 27 sierpnia 2011 r.

Etyka przewodnika

Wystąpienie podczas XXVIII Pielgrzymki przewodników na Jasną Górę – 3 marca 2012 r.

Sztuka i kultura umacniają naszą więź z Panem

Katecheza Benedykta XVI, 31 sierpnia 2011 r. - Piękno odwiedzanych zabytków pomaga nam w zbliżeniu do Boga (via pulchritudinis)

Modlitwa Wiernych podczas pielgrzymki przewodników

3 formuły Modlitwy Wiernych podczas Krajowej Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę, 2-4 marca 2012 r.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ PRZEWODNIKA PO SAKRALNYCH OBIEKTACH

  • Uszanuj sakralne przeznaczenie obiektu.
  • Uszanuj uczucia religijne i przekonania światopoglądowe.
  • Zachowaj obowiązujące zwyczaje.
  • Dbaj o ciszę odpowiednią do miejsca. Bądź oszczędny w słowach.
  • Dopilnuj godnego ubioru i stylu zachowania.
  • Nie wprowadzaj wycieczki do świątyni podczas trwania nabożeństwa.
  • Nie wprowadzaj wycieczki do miejsc, które przeznaczone są wyłącznie na modlitwę.
  • Zainicjuj wspólną modlitwę.
  • Daj czas uczestnikom wycieczki na prywatną modlitwę i chwilę kontemplacji odwiedzanego miejsca.
  • Przez swój sposób bycia daj świadectwo grupie.

Nadchodzące wydarzenia

2021-10-26 Za 5 dni
Krąg Biblijny

W związku ze stanem pandemii spotkania i wyjazdy zostały ograniczone.

Copyright © 2021 Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej