Do pobrania

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce

Ogłoszony przez Światową Organizację Turystyki (WTO), 1 października 1999 r.

Kodeks turysty górskiego

Honorowy kodeks turysty górskiego

Kodeks etyczny przewodnika PTTK

Przyjęty uchwałą Komisji Przewodnickiej ZG PTTK w dniu 27 sierpnia 2011 r.

Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów

Zgodnie z Dekalogiem Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS

Kodeks narciarza biegowego

Kodeks turysty przyrodnika

Uchwalony przez zarząd Główny PTTK

Nadchodzące wydarzenia

2021-10-26 Za 5 dni
Krąg Biblijny

W związku ze stanem pandemii spotkania i wyjazdy zostały ograniczone.

Copyright © 2021 Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej