Bóg spogląda z nieba z miłosierdziem

Kazanie na szczycie góry. Bogu zależy na każdym człowieku, gotów jest przebaczać. Spójrzmy w nasze serca, by usunąć zło. Pomóżmy w nawróceniu naszym braciom. Kazanie w oparciu o teksty 24 Niedzieli Zwykłej, rok C.

Chwalcie łąki umajone

Umocnijmy wiarę w Boga Stworzyciela, pielęgnujmy modlitwę dziękczynną, bądźmy odpowiedzialni za środowisko naturalne. Można wykorzystać tekst Łk 1, 43-55 (Magnificat)

Twój Anioł Stróż prowadzi ciebie po drogach życia

Bóg posyła Anioła Stróża, by  prowadził i strzegł człowieka na drogach życia. Sam Chrystus jest jest naszym przewodnikiem. Przewodnikami są autorytety: rodzice, wychowawcy. W oparciu o Hbr 2, 9-11 

Św. Krzysztofa patrona podróżujących i kierowców

W oparciu o Pwt 6, 1-9; Mk 16, 15-18. Można wykorzystać w dniu błogosławienia pojazdów. Chrześcijanin jest "niosącym Chrystusa" na wzór św. Krzysztofa ("Christoforos"). Miejscem chrześcijańskiego świadectwa są wszystkie drogi. Zachowanie przepisów drogowych jest wyrazem miłości Boga i bliźniego.

Maryja Królowa, służąca człowiekowi

Homilia w jednym z Maryjnych Sanktuariów na terenie Beskidów. Maryja króluje w stronę Babiej Góry i Pilska... na całej polskiej ziemi. Jej królowanie urzeczywistnia się poprzez opiekę nad nami. Można wykorzystać: Łk 1, 26-45; J 19, 25-2. 

Bóg nas żywi. Bądźmy odpowiedzialni za dobro stworzenia

W oparciu o Mt 6, 25-34 oraz Rdz 1, 1-31. Bądźmy wdzięczni za dobroć Boga, który jak Ojciec nie zapomina o żadnym człowieku, żywi go. Dobra tej ziemi są własnością wszystkich pokoleń. Korzystajmy z nich w sposób odpowiedzialny. 

Przyjmij ziarno Bożego słowa

W oparciu o Mk 4, 26-34 (11 Niedz. Zwykła "B") - Otwórz księgę przyrody i Księgę Biblii  Ziarno musi obumrzeć, by przynieść owoc. Kościół trwa mimo pozornego zamierania, bo jest Kościołem Chrystusa. Potrzebny jest jednak czas próby, przemyśleń i nawrócenia. 

Czuwajcie i bądźcie gotowi na przyjście Pana

Otwórz księgę znaków przyrody i ludzi / Wszystko jest w rękach Bożych /  Trwaj w przyjaźni z Bogiem - Można skorzystać z Ez 17, 22-24 (11 Niedziela Zwykła „B”); Łk 12, 35-40 (środa 29 Tygodnia Zwykłego).

Uporządkuj drogi swego życia

Ucz się pokory; otwórz się dla Boga. Kazanie w Adwencie na na Groniu Jana Pawła II. Czytania z 2 Niedzieli Adwentu rok B;
szczególne odniesienie do Iz 40, 1-5. 9-11

Odpoczynek chrześcijański

Kazanie na okres wakacyjny, w oparciu o Mk 6, 30-34

Wychwalajmy Boga w Jego stworzeniu

Świat przyrody mówi nam o Bogu i zbliża do Niego. Można wykorzystać fragmenty Dn 3, 57-88. 56

Chrześcijańskie wartości turystyki

Kazanie do turystów. Można wykorzystać 1Kor 9, 24-27

Copyright © 2021 Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej