Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej

Uporządkuj drogi swego życia

Ucz się pokory; otwórz się dla Boga. Kazanie w Adwencie na na Groniu Jana Pawła II. Czytania z 2 Niedzieli Adwentu rok B;
szczególne odniesienie do Iz 40, 1-5. 9-11

Odpoczynek chrześcijański

Kazanie na okres wakacyjny, w oparciu o Mk 6, 30-34

Wychwalajmy Boga w Jego stworzeniu

Można wykorzystać fragmenty Dn 3, 57-88. 56

Chrześcijańskie wartości turystyki

Kazanie do turystów. Można wykorzystać 1Kor 9, 24-27

Copyright © 2021 Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej