Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej

Pójdźcie na miejsce ustronne i odpocznijcie

W oparciu o Mk 6,30-34 (16 Niedziela Zwykła „B”). Odpoczynek nie jest luksusem i dodatkiem, ale koniecznym składnikiem życia. Podczas niego zatrzymujemy się, by na nowo odkryć kierunek życia, odnowić wspólnotę z Bogiem i bliskimi.

Maryja Królowa, służąca człowiekowi

Homilia w jednym z Maryjnych Sanktuariów na terenie Beskidów. Maryja króluje w stronę Babiej Góry i Pilska… na całej polskiej ziemi. Jej królowanie urzeczywistnia się poprzez opiekę nad nami. Można wykorzystać: Łk 1, 26-45; J 19, 25-2. 

Bóg nas żywi. Bądźmy odpowiedzialni za dobro stworzenia

W oparciu o Mt 6, 25-34 oraz Rdz 1, 1-31. Bądźmy wdzięczni za dobroć Boga, który jak Ojciec nie zapomina o żadnym człowieku, żywi go. Dobra tej ziemi są własnością wszystkich pokoleń. Korzystajmy z nich w sposób odpowiedzialny. 

Przyjmij ziarno Bożego słowa

W oparciu o Mk 4, 26-34 (11 Niedz. Zwykła „B”) – Otwórz księgę przyrody i Księgę Biblii  Ziarno musi obumrzeć, by przynieść owoc. Kościół trwa mimo pozornego zamierania, bo jest Kościołem Chrystusa. Potrzebny jest jednak czas próby, przemyśleń i nawrócenia. 

Czuwajcie i bądźcie gotowi na przyjście Pana

Otwórz księgę znaków przyrody i ludzi / Wszystko jest w rękach Bożych /  Trwaj w przyjaźni z Bogiem – Można skorzystać z Ez 17, 22-24 (11 Niedziela Zwykła „B”); Łk 12, 35-40 (środa 29 Tygodnia Zwykłego).

Uporządkuj drogi swego życia

Ucz się pokory; otwórz się dla Boga. Kazanie w Adwencie na na Groniu Jana Pawła II. Czytania z 2 Niedzieli Adwentu rok B;
szczególne odniesienie do Iz 40, 1-5. 9-11

Odpoczynek chrześcijański

Kazanie na okres wakacyjny, w oparciu o Mk 6, 30-34

Wychwalajmy Boga w Jego stworzeniu

Świat przyrody mówi nam o Bogu i zbliża do Niego. Można wykorzystać fragmenty Dn 3, 57-88. 56

Chrześcijańskie wartości turystyki

Kazanie do turystów. Można wykorzystać 1Kor 9, 24-27

Copyright © 2021 Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej