Informacje uzyskać można:

Podczas spotkań Duszpasterstwa Turystycznego przy kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach.

W Duszpasterstwie Służby Liturgicznej, ul. Wiślna 12/6; (Diakonia Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II) w poniedziałki godz. 16.00-17.00, tel. 12/628-82-30. Do odwołania dyżurów na ul Wiślnej nie ma.

Kazimierza Synowskiego, tel. 608 37 30 29  synowskik@gmail.com u ks. Macieja Ostrowskiego, e-mail: maciej.ostrowewski@upjp2.edu.pl