Wycieczki, pielgrzymki, spotkania wyjazdowe

Informacje szczegółowe odnośnie wyjazdów będą podawane na spotkaniach duszpasterstwa przy kościele św. Stanisława Kostki (terminarz w zakładce SPOTKANIA) oraz na bieżąco w korespondencji mailowej. Zapisywać się można podczas wymienionych spotkań oraz u kol. Wiesławy Kostuch: tel. 504 189 258. Dyżury w Duszpasterstwie Służby Liturgicznej na ul. Wiślnej nie odbywają się.

22 STYCZNIA – OJCÓW. 159 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Msza św. o godz. 10.00. Po Mszy św. odprawa warty honorowej pod Domem Łokietka i spotkanie przy powstańczym ognisku. Szczegóły w korespondencji internetowej duszpasterstwa i na spotkaniu w kościele św. St. Kostki w dniu 11stycznia.

13 LUTEGO – KOŚCIÓŁ pw. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO (ul. Pijarska 2). Msza św. o godz. 13.00. Po Mszy św. zwiedzanie kościoła oraz krypty.

LUTY – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZEWODNIKA – Msza św. w kościele franciszkanów i spotkanie przewodników w Urzędzie Miasta. Dokładny termin zostanie podany później.

6 MARCA – KOŚCIÓŁ pw. BOŻEGO CIAŁA (ul. Bożego Ciała  26). Msza św. o godz. 12.15. Po Mszy św. zwiedzanie kościoła.

12 - 13 MARCA – XXXVIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PRZEWODNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ.

19 -20 MARCA – REKOLEKCJE TURYSTÓW W DOMU REKOLEKCYJNYM SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK W STRYSZAWIE - SIWCÓWKA. Rekolekcje prowadzi ks. dr hab. Andrzej Kielian. Odjazd autokaru spod Poczty Głównej o godz. 7.00. Zapisy do 22 lutego.

10 KWIETNIA – NIEDZIELA PALMOWA W BIBICACH. Odjazd autobusu MPK nr 287 z przystanku Krowodrza Górka o godz. 10.00. Msza św. w Bibicach. O godz.11.00. Udział w obrzędzie  „Przegląd Pucheroków”.

24 KWIETNIA – TURBACZ. Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej PTTK. Msza św. godz. 12.00. Zapisy  do 22 marca.

14 MAJAMOGILANY-RADZISZÓW.

26 - 28 MAJA – SANKTUARIA DOLNEGO ŚLĄSKA. Zapisy do 28 lutego.

11 CZERWCA–KRYNICA.  WIEŻA WIDOKOWA W KORONACH DRZEW. Odjazd autokaru spod Poczty Głównej o godz. 7.00.  Zapisy do  10 maja.

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących terminów

Copyright © 2021 Duszpasterstwo Turystów Archidiecezji Krakowskiej